نتایج کانکور سال 1399

نتایج کانکور سال 1399 برای دریافت نتیجه کانکورتان به لینک زیر مراجعه نمایید https://www.nexa.org.af

نتایج کانکور سال 1399 Read More »